Antonija Petričušić

Antonija Petričušić

je docentica na Pravnom fakultetu u Zagrebu gdje predaje sociologiju i ljudska prava. Stručnjakinja je za prava nacionalnih manjina te je članica Savjetodavnog odbora za primjenu Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Europe. Članica je i Savjeta za ljudska prava pučke pravobraniteljice.

More Staff

Vilim Matula

Vilim Matula

Branko Ančić

Branko Ančić

Jelena Miloš

Jelena Miloš

Suzana Jašić

Suzana Jašić