Tomašević: Mi smo zelena, moderna, mlada ljevica okrenuta budućnosti - Možemo! - politička platforma

Tomislav Tomašević: „Mi smo zelena, moderna, mlada ljevica, okrenuta izazovima budućnosti kao što su klimatske promjene, sve veći jaz između bogatih i siromašnih i sve veća koncentracija moći u rukama par pojedinaca.

Zalažemo se za više demokracije, npr. za više lokalnih referenduma. I sami imamo veliku unutarstranačku demokraciju – za ove izbore proveli smo predizbore u kojima su svi članovi odlučili kako će naše kandidatkinje i kandidati biti rangirani na listama.“ 

Komentiraj