Sandra BenčićZastupnička pitanja
07/11/2020

Zastupničko pitanje ravnatelju državnog inspektorata Andriji Mikuliću

Sandra je uputila ravnatelju državnog inspektorata Mikuliću nekoliko pitanja oko njegovog mogućeg boravka u “Klubu”.JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZkb2NzLmdvb2dsZS5jb20lMkZkb2N1bWVudCUyRmQlMkZlJTJGMlBBQ1gtMXZTSFo5UjMyMGg0MFAyNGZfbXhBTXZWc2NEdlNsQkxQWm9xeVMySUp3a3RNT0lYSFpZcEFra3FlM3htUkMtaXlRJTJGcHViJTNGZW1iZWRkZWQlM0R0cnVlJTIyJTNFJTNDJTJGaWZyYW1lJTNFJTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZkcml2ZS5nb29nbGUuY29tJTJGZmlsZSUyRmQlMkYxZTV2a2ZUVktrOG1RSVI0M3BrczdxOFo4a2dsQTZVSTIlMkZwcmV2aWV3JTIyJTIwd2lkdGglM0QlMjI2NDAlMjIlMjBoZWlnaHQlM0QlMjI0ODAlMjIlM0UlM0MlMkZpZnJhbWUlM0U=
Sandra BenčićZastupnička pitanja
07/11/2020

Zastupničko pitanje ministrici poljoprivrede Mariji Vučković

Sandra je uputila ministrici Vučković nekoliko pitanja oko njenog mogućeg boravka u “Klubu”.JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZkb2NzLmdvb2dsZS5jb20lMkZkb2N1bWVudCUyRmQlMkZlJTJGMlBBQ1gtMXZRSkE0R0pNalYwazhyclEyal9zSEFEN2EzN3JUVEc4YVhfQXZQOTZ1VkVQMnhReEFLUjBQSXl1Njh6dHd6UnV3JTJGcHViJTNGZW1iZWRkZWQlM0R0cnVlJTIyJTNFJTNDJTJGaWZyYW1lJTNF
Sandra BenčićZastupnička pitanja
07/11/2020

Zastupničko pitanje ministrici regionalnog razvoja i fondova EU Nataši Tramišak

Sandra je uputila ministrici Tramišak nekoliko pitanja oko njenog mogućeg boravka u “Klubu”.JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZkb2NzLmdvb2dsZS5jb20lMkZkb2N1bWVudCUyRmQlMkZlJTJGMlBBQ1gtMXZTWE9obG1kNnJ3QlhlTnMxUmhkMVJGbDlaWlhMMUx0YTNGWURRYmw1amtnTkJuR0ZYWFFZUlFNd1NYM3dTWldBJTJGcHViJTNGZW1iZWRkZWQlM0R0cnVlJTIyJTNFJTNDJTJGaWZyYW1lJTNFJTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZkcml2ZS5nb29nbGUuY29tJTJGZmlsZSUyRmQlMkYxSUxHdXlzS21NT0gtZGx4MUdzTE9LenoyWTRTUjdYQW8lMkZwcmV2aWV3JTIyJTIwd2lkdGglM0QlMjI2NDAlMjIlMjBoZWlnaHQlM0QlMjI0ODAlMjIlM0UlM0MlMkZpZnJhbWUlM0U=
Sandra BenčićZastupnička pitanja
07/11/2020

Zastupničko pitanje ministru vanjskih i europskih poslova Gordanu Grlić Radmanu

Sandra je uputila ministru Grlić Radmanu nekoliko pitanja oko njegovog mogućeg boravka u “Klubu”.JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZkb2NzLmdvb2dsZS5jb20lMkZkb2N1bWVudCUyRmQlMkZlJTJGMlBBQ1gtMXZSMV9YZmcycXN3NlByNUQxVUYycm81S1VKUkpXMlRqQnY5ZXpZTVJ1RGdGbjE2eXJyXzNVQmRvYV9OakRzTS1nJTJGcHViJTNGZW1iZWRkZWQlM0R0cnVlJTIyJTNFJTNDJTJGaWZyYW1lJTNFJTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZkcml2ZS5nb29nbGUuY29tJTJGZmlsZSUyRmQlMkYxNUxkMm5JbFFGa1IwZlFjeTZyU1pMTjMzQmVsUjUyek0lMkZwcmV2aWV3JTIyJTIwd2lkdGglM0QlMjI2NDAlMjIlMjBoZWlnaHQlM0QlMjI0ODAlMjIlM0UlM0MlMkZpZnJhbWUlM0U=
Sandra BenčićZastupnička pitanja
07/11/2020

Zastupničko pitanje predsjedniku Vlade RH Andreju Plenkoviću

Sandra je uputila premijeru Plenkoviću nekoliko pitanja oko njegovog mogućeg boravka u “Klubu”.JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZkb2NzLmdvb2dsZS5jb20lMkZkb2N1bWVudCUyRmQlMkZlJTJGMlBBQ1gtMXZTR2JUZmt5eGk5TXVnTGx3OTVCbUdHbHh3bzRCQlNzZ2FFaTJYWXV5Q1piSWozc2g0RjFHR2lISXdfTVpuNDl3JTJGcHViJTNGZW1iZWRkZWQlM0R0cnVlJTIyJTNFJTNDJTJGaWZyYW1lJTNFJTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZkcml2ZS5nb29nbGUuY29tJTJGZmlsZSUyRmQlMkYxVjFMWDdoY0pRaHJyRFR0WUZMZVFrdFRYWEh5bFhtVUMlMkZwcmV2aWV3JTIyJTIwd2lkdGglM0QlMjI2NDAlMjIlMjBoZWlnaHQlM0QlMjI0ODAlMjIlM0UlM0MlMkZpZnJhbWUlM0U=
Sandra BenčićZastupnička pitanja
07/11/2020

Zastupničko pitanje ministru branitelja Tomi Medvedu

Sandra je uputila ministru Medvedu nekoliko pitanja oko njegovog mogućeg boravka u “Klubu”.JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZkb2NzLmdvb2dsZS5jb20lMkZkb2N1bWVudCUyRmQlMkZlJTJGMlBBQ1gtMXZRa0ROQTUxcDZ6ZDN6WU5lTmw5c1JxSzF2Q3djMW9BdmpsNlA4YXFma0hoYVJ3MEFuSlNhMGV6QzViSmJxVFF3JTJGcHViJTNGZW1iZWRkZWQlM0R0cnVlJTIyJTNFJTNDJTJGaWZyYW1lJTNFJTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZkcml2ZS5nb29nbGUuY29tJTJGZmlsZSUyRmQlMkYxVmE1RjJNTUVjdHVTZ3U5dFJLOVhseE00MFNyVzBJdTUlMkZwcmV2aWV3JTIyJTIwd2lkdGglM0QlMjI2NDAlMjIlMjBoZWlnaHQlM0QlMjI0ODAlMjIlM0UlM0MlMkZpZnJhbWUlM0U=